Active Citizenship Network: meeting in Brussel

 

15/05/2014

 

Op maandag 12 en dinsdag 13 mei hield het Active Citizenship Network een EU- meeting in Brussel, naar aanleiding van de Europese Dag voor Patientenrechten.

 

Onder de titel 'De rol van burgerorganisaties in het versterken van patienten met chronische aandoeningen' werd twee dagen gesproken over het belang en de kracht van patiënten en hun organisaties. Iedereen is het er ondertussen over eens dat de ervaringsdeskundigheid van patiënten een bijzondere kwaliteit is die moet ingezet worden om de levenskwaliteit van zovele miljoenen mensen te verbeteren.

 

Volgens Rosa Sonul (Spanje) van EMPATHiE gaat 70 tot 80% van het gezondheidsbudget naar chronische zorg. Die zorg kan dan maar beter zo efficiënt mogelijk gemaakt worden, om ervoor te zorgen dat die enorme bedragen op de best mogelijke manier ingezet worden.

Verschillende sprekers haalden het belang van correcte data aan: hoeveel mensen lijden aan chronische ziektes? Hoeveel van hen kunnen niet (meer) op de arbeidsmarkt terecht? Hoeveel zijn afhankelijk van mantelzorgers? ... Alleen wanneer we alle vragen correct in kaart brengen, kunnen we politiekers overtuigen om specifieke acties te ondernemen.

 

Het belang van sterke patiëntenorganisaties werd meermaals onderstreept. Voor ReumaNet het moment om ons punt over financiering in het halfrond te gooien. Hoewel er een applaus kwam na onze tussenkomst, heeft niemand echter een pasklaar antwoord. 

 

We blijven dus ijveren voor een degelijke, structurele financiering op verschillende politieke niveaus om die zo belangrijke patiëntenbelangen te kunnen blijven verdedigen.

 

Lees meer over Active Citizenship Network hier.