Bevraging rond niet-terugbetaalde vitaminen/voedingssupplementen

 
27/08/2014
 
Bericht van het Vlaams Patiënten Platform (VPP):
 
In de schoot van het RIZIV werd in 2012 het Observatorium voor de Chronische Ziekten opgericht.
Dit adviesorgaan is samengesteld uit vertegenwoordigers van patiëntenverenigingen en mutualiteiten en heeft als opdracht om de knelpunten bloot te leggen die personen met een chronische ziekte ervaren.
Vanuit het Vlaams Patiëntenplatform zetelen er twaalf patiëntenvertegenwoordigers in het Observatorium.
 
Een werkgroep van dit Observatorium is bezig met een grondige analyse van de maximumfactuur (MAF), de maatregel die ervoor zorgt dat iemand jaarlijks slechts een bepaald maximumbedrag moet uitgeven aan medische kosten.
Om te onderzoeken welke kosten niet worden opgenomen in deze maximumfactuur (en dus volledig ten laste blijven van de patiënt) hebben we jouw hulp nodig.
 
In een eerste fase wil de werkgroep graag zoveel mogelijk voorbeelden verzamelen van niet-terugbetaalde vitaminen/mineralen en voedingssupplementen.
Later zullen ook andere categorieën van niet-terugbetaalde producten of verstrekkingen onderzocht worden.
 
 
Wens je deel te nemen aan het onderzoek, dan kan je de formulieren hier downloaden.
 
 
Ingevulde formulieren moeten ten laatste op 31 oktober 2014 bezorgd worden aan het Vlaams Patiëntenplatform, aan Lode De Bot of An De Cock. Je kan eveneens terecht bij Lode of An indien je nog vragen hebt (dit kan ook telefonisch op het nummer 016 23 05 26).
 
Alvast hartelijk dank voor je medewerking!
 
 
Vlaams Patiëntenplatform vzw
Groenveldstraat 15, 3001 Heverlee
Tel.: 016 23 05 26