Europees onderzoek rond jicht: doe mee

 


09/07/2018 


 


Europese online enquête om beter te begrijpen wat mensen met jicht nodig hebben


 


 


Jicht is de meest voorkomende vorm van ontstekingsreuma in Europa, maar één waar we relatief weinig van af weten. Uit de informatie die we hebben, blijkt dat jicht een behoorlijke stempel drukt op het leven van patiënten.


Om die mensen aan het woord te laten, heeft Grunenthal, in samenwerking met patiënten en medische deskundigen, een enquête opgesteld.


 


Wie kan hieraan meedoen?

Iedereen met de diagnose jicht die ouder is dan 18 jaar en in één de volgende Europese landen woont: België, Denemarken, Duitsland, Frankrijk, Ierland, Italië, Malta, Nederland,

Noorwegen, Oostenrijk, Portugal, Spanje, Zweden en Zwitserland.


Het is onze bedoeling dat minimaal 1000 mensen met jicht deze enquête invullen.


 


Wat wordt er gevraagd?

In deze online enquête, die ongeveer 15 minuten duurt, worden vragen gesteld over de voorgeschiedenis en kennis van de ziekte bij de patiënt (en de algemene bevolking) over jicht, de huidige status van zijn/haar jicht en de impact van de ziekte op zijn/haar leven.


 


Wanneer wordt de enquête verspreid?

De enquête kan worden ingevuld van half juni 2018 tot eind september 2018. De resultaten van de enquête worden in november 2018 bekendgemaakt.


 


Hoe kunt u meedoen aan de enquête?

U kunt de enquête openen op www.bit.ly/goutstudy of met de QR-code.


 


Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met patientvoicegout@hallandpartners.com.


 


Deze enquête is een initiatief van het farmaceutische bedrijf Grünenthal in samenwerking met Neil Betteridge Associates en Hall & Partners. De opzet en inhoud van de enquête zijn uitgewerkt in samenwerking met patiënten en medisch deskundigen.


Het initiatief wordt gesteund door de volgende Europese patiëntenorganisaties:


* AFLAR, AGORA, ANMAR, APMAR, ARAM, Arthritis Ireland, LIRE, LPCDR, Pijnplatfrom Nederland, ReumaNet, ReumaZorg Nederland, Oostenrijkse Rheumaliga