Patiëntenrechten: waar heb jij recht op?

 

14/12/2015

 

Vorige week stelden minister van Volksgezondheid, de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu samen met patiëntenorganisaties een nieuwe campagne voor om de patiëntenrechten beter bekend te maken bij zowel de patiënten als de zorgverleners.
 
 
De wet die de patiëntenrechten beschrijft bestaat al sinds 2002, en wil de relatie tussen patiënten en zorgverleners verbeteren. Toch zijn deze acht rechten nog onvoldoende gekend.
Daar wil de FOD Volksgezondheid met deze nieuwe campagne verandering in brengen. Aan de hand van acht filmpjes - 1 voor elk recht - worden de verschillende patiëntenrechten op een positieve manier uitgelegd, met aandacht voor zowel de patiënt als de zorgverlener.
 
 
Deze filmpjes zullen worden verspreid onder de verschillende partners binnen de gezondheidszorg - ziekenfondsen, patiëntenorganisaties, organisaties van zorgverleners, ombudspersonen, …)
 
Dit jaar werden bijna 10.000 klachten ingediend bij de bemiddelaars van de ziekenhuizen. 700 extramurale klachten werden overgemaakt aan de Federale Ombudsdienst van de FOD Volksgezondheid.
 
 
Maggie De Block, minister van Sociale zaken en Volksgezondheid: "De patiënt heeft recht op een patiëntendossier dat goed is bijgehouden én dat zij of hij kan raadplegen. Tegen het einde van deze legislatuur wil ik voor elke patiënt een elektronisch patiëntendossier dat voor de patiënt toegankelijk is. En daarnaast zullen we, in nauw overleg met de deelstaten, ervoor zorgen dat de "Rechten van de patiënt" nog versterkt worden."
 
Het Vlaams Patiëntenplatform: "De wet patiëntenrechten bestaat ondertussen al meer dan tien jaar. Door de vele vragen van patiënten merken we echter dat de wet tot op heden onvoldoende gekend is. Daarom vinden we campagnes zoals de campagne die vandaag gelanceerd wordt, zo belangrijk. Stap voor stap dragen dergelijke campagnes en initiatieven bij tot een wijdverspreide bekendmaking van de wet."
 
 
Bron: Mediplanet