Publicaties - brochures

Praktische gids voor de behandeling van SLE (lupus)

Wat is lupus? Wat zijn de oorzaken en de gevolgen van die inflammatoire reumaziekte? Hoe wordt de diagnose gesteld en wat is de behandeling? Deze gids geeft u meer inzicht in lupus en leert u om er beter mee om te gaan.
 

4 € verzendingskosten (6€ in het buitenland)

 

De onderhuidse inspuiting

Hoe kunt u een geneesmiddel toedienen? Wat is een onderhuidse inspuiting? Wanneer en waarom geven we een onderhuidse inspuiting? Hoe voert u een onderhuidse inspuiting uit? Deze Visuele Gids van de Patiënt wil u met tekst en beelden helpen bij uw behandeling, zodat u uzelf zonder enige moeite onderhuidse inspuitingen kunt geven. Het is belangrijk om ook aandachtig de bijsluiter en de handleiding van het specifieke produkt te raadplegen.
 

4 € verzendingskosten (6€ in het buitenland)

 

Behandeling met cortisonen

Wat is cortisone? Hoe werkt cortisone? Hoe neemt u uw behandeling correct? Moet u uw leefstijl aanpassen? Welke begeleidende maatregelen moet u naleven en welke voorzorgen moet u nemen als u cortisone neemt?

Deze gids geeft u meer inzicht in de behandeling met cortisone.

4 € verzendingskosten (6€ in het buitenland)

 

RA: Bewegen en gezondheid

De Gidsen 'Bewegen en Gezondheid' helpen de patiënt bij de combinatie van zijn ziekte met lichaamsbeweging. Deze praktische, interactieve en moduleerbare gids wordt uitgegeven in de vorm van fiches, die worden opgeborgen in een map.
Op de fiches staan de lichamelijke oefeningen die zijn aangepast aan RA. Bij elke oefening wordt concrete informatie verstrekt: doelstelling, duur, moeilijkheidsgraad enz.
Naast deze informatie staan er foto's op de kaart, zodat de patiënt de uit te voeren oefeningen ziet en beter kan integreren in het dagelijkse leven.

Reuma en dan... genieten kan! CHOCOLADE

In het kader van de FWRO-actie 'Hand in Hand -Samen tegen Reuma' verschijnt het boekje 'Reuma en dan... Genieten kan!' met tien recepten van Belgische topchocolatiers.
Het boekje is op dezelfde manier samengesteld als de vorige twee edities en heeft een Nederlandstalige en een Franstalige kant.
 
Voor iedereen die wel een stukje chocolade lust!
 
Prijs: € 10 plus € 4 verzendings- en verwerkingskosten (€ 6 buitenland)
 

Reuma-gezondheidspas

De gezondheidspas helpt patiënten om alle gegevens over hun gezondheidstoestand gemakkelijk bij te houden. Ze gebruiken het bij hun bezoek aan hun huisarts, specialist en iedere andere zorgverstrekker. De gezondheidspas bestaat uit twee luiken: het eerste luik geeft een overzicht van de onveranderlijke gegevens (naam en adres, medisch verleden, trefwoorden), het tweede deel is een dagboek waar de patiënt per week of per maand en in detail het verloop van zijn ziekte rapporteert. Hij noteert er ook hoe hij zich voelt.

Begrijpen en behandelen: osteoporose

Wat is osteoporose? Wat zijn de symptomen en de oorzaken? Welke leefregels kan de patiënt volgen? Wat zijn de behandelingsmogelijkheden? Dit boekje is opgevat als een didactische en praktische gids. Het geeft patiënten met osteoporose antwoord op al hun vragen over deze aandoening. Het kwam tot stand dank zij de steun van Daiichi-Sankyo. 
 
Prijs: € 4 verzendings- en verwerkingskosten (€ 6 buitenland)
 

Sociale en financiële steun voor patiënten met een reumatische aandoening.

Deze brochure is bedoeld als een “eerste hulp” om de reuma-patiënt wegwijs te maken in de waaier van hulpmogelijkheden die in België bestaan. Uit een recent uitgevoerde enquête bleek immers dat zij onvoldoende kennis hebben over de financiële, praktische, sociale en paramedische hulp waarop ze een beroep kunnen doen. Voldoende en toegankelijke informatie zal zeker bijdragen tot een actieve participatie van de reumapatiënt in onze maatschappij. 

 

Dit is een uitgave van Vivio.

 

Prijs: € 4 verzendings- en verwerkingskosten (€ 6 buitenland)

 

 

Pagina's