Sociale dienstverlening

Sociale dienstverlening voor chronisch zieken: waar heb je recht op?


Er bestaan heel wat financiële, sociale en fiscale voordelen, waar sommige mensen met chronische reumatische aandoeningen van kunnen genieten. Het is niet makkelijk om je weg te vinden in het kluwen van de bestaande maatregelen. Ze zijn vaak onvoldoende gekend of de evaluatie- en erkenningscriteria zijn niet altijd duidelijk. We trachten u wegwijs te maken.


  


Vragen rond werk, werkbehoud, terugkeer naar de werkvloer na ziekte, aanpassingen op de werkvloer? ...


Raadpleeg de ReumaCoach voor begeleiding op maat: anja@reumanet.be 


Financiële, fiscale en sociale ondersteunende maatregelen


 


In het expertrapport ‘Allen actief … ook met reuma deel 2’ van het FWRO rond de bevordering van de participatie en reïntegratie van personen met chronische reumatische aandoeningen in België, vindt u informatie over financiële, fiscale en sociale ondersteunende maatregelen. Komen onder andere aan bod:


 


  • Financieel ondersteunende maatregelen: integratietegemoetkoming, verhoogde kinderbijslag, …

  • Ziektekostenverlagende maatregelen: maximumfactuur, zorgforfait voor chronisch zieken, verhoogde tegemoetkoming vanwege de ziekteverzekering, Vlaamse Zorgverzekering, tegemoetkoming voor hulp van derden, …

  • Fiscale voordelen: vermindering van belasting op inkomens, vermindering van onroerende voorheffing, vermindering van registratierechten, vermindering van successierechten, belastingvoordeel voor automobilisten met functioneringsproblemen, dienstencheques, …

  • Sociale voordelen op het vlak van wonen: sociaal tarief voor gas en elektriciteit, premie voor aanpassing van de woning, tussenkomst stookoliefactuur, …

  • Sociale voordelen op het vlak van mobiliteit: parkeerkaart voor mensen met een handicap, voordeeltarief bij transport met de trein, tram en bus, diensten voor Aangepast Vervoer, Minder Mobiele Centrales, Taxicheques, …

  • Sociale voordelen op gebied van communicatie en vrije tijd: sociaal tarief telefoon en internet, Infopunt Toegankelijk Reizen, recreatief aangepast sporten, …

 


Raadpleeg hier ‘Allen actief … ook met reuma, deel 2’


 


Inkomensvervangende tegemoetkomingen


 


In het expertrapport ‘Allen actief … ook met reuma deel 1’ van het FWRO rond de bevordering van de arbeidsparticipatie en reïntegratie van personen met chronische reumatische aandoeningen in België, vindt u bovendien informatie over vrijwilligerswerk en inkomensvervangende tegemoetkomingen.


 


Raadpleeg hier ‘Allen actief … ook met reuma, deel 1’


 


Hulpmiddelen


 


Het kan zijn dat u door uw aandoening moeite krijgt met bepaalde handelingen in uw dagelijkse leven, thuis of op het werk. Hulpmiddelen en andere aanpassingen kunnen u het leven gemakkelijker maken en ervoor zorgen dat u zelfstandig kunt blijven functioneren.


 


Er bestaan verschillende hulpmiddelen en aanpassingen.


- Een ergotherpeut kan u adviseren rond aanpassingen in en om het huis.


- Een kinesitherapeut kan u leren omgaan met uw hulpmiddelen


- Een podoloog kan u schoeisel aanpassen


 


Vzw Tolbo:


De vzw Tolbo wil mensen met functiebeperkingen helpen bij zijn/haar inclusie in de huidige maatschappij.


Meer info vindt u op de website www.vzwtolbo.be


 


App On Wheels screent parkeerplaatsen voor personen met een handicap. Lees het artikel hier.


 


Lees hier wat u als mantelzorger kunt doen.


 


 


Hebt u bovendien zelf een tip? Laat het ons weten. U kunt er anderen mee helpen.