Van klacht naar veerkracht: online cursus

 

09/12/2019

 

Onderzoekers aan de Open Universiteit stelden een online cursus samen en koppelen daar onderzoek aan vast. Doe jij mee?

 

Graag willen wij u vragen om deel te nemen aan een onderzoek naar veerkracht gedurende de levensloop. Dit onderzoek wordt uitgevoerd binnen de vakgroep Levenslooppsychologie
van de Open Universiteit en bestaat uit het volgen van een onlinecursus en het invullen van een online vragenlijst op 3 verschillende tijdstippen.

 

Doel onderzoek
Het doel van dit onderzoek is om te kijken of mensen uit de algemene bevolking baat hebben bij het volgen van deze cursus. De onlinecursus ‘Van Klacht naar Veerkracht’ is gericht op het vergroten van persoonlijke veerkracht en is gebaseerd op een relatief nieuwe therapievorm uit de psychologie, de Acceptance and Commitment Therapie. De cursus is niet gericht op specifieke klachten maar is bedoeld om u handvatten te bieden om persoonlijke veerkracht te ontwikkelen en actief in het leven te staan.

 

Het onderzoek staat ook open voor mensen met reumatische aandoeningen.

Wil je meedoen? Mail dan naar vanklachtnaarveerkracht@ou.nl

 

Meer info over dit initiatief vind je hier. De informatiebrief vind je hier.