Wat is ReumaNet?

Wat is ReumaNet?

ReumaNet vzw verenigt Vlaamse patiëntenverenigingen die reumatische aandoeningen onder de aandacht brengen. ReumaNet ijvert voor regelgevingen die het leven voor de duizenden patiënten vergemakkelijken, die een betaalbare en adequate zorg garanderen, die hen actief houden op de arbeidsmarkt en in het onderwijs, die vrijetijdsbesteding ook voor hen mogelijk maken.

Kortom, ReumaNet vzw ijvert voor een betere levenskwaliteit voor mensen met een reumatische aandoening.

 

Leden en werkgroepen

ReumaNet vzw is in 2006 ontstaan als een overlegplatform van patiëntenverenigingen die werken rond één of meerdere reumatische aandoeningen.

 

Elke organisatie die zich inzet voor mensen met een reumatische aandoening of een aanverwante ziekte, kan lid worden. Van bij de opstart heeft de vzw in haar schoot ook drie werkgroepen die focussen op de dwarsverbanden door alle patiëntenverenigingen heen, met name de leeftijdsgebonden thematieken en het belang van fysieke mobiliteit en in beweging blijven.

 

Volgende verenigingen en werkgroepen zijn op dit ogenblik lid

 

Lees hier ook onze folder.

Lees hier onze statuten, met de laatste aanpassing van 2017.

Lees hier de jaarverslagen van 201220132014201520162017 en 2018.

 

Op 1 april 2015 opende het Reuma Expertise Huis de deuren in de Imperiastraat 16 in Zaventem. Op deze locatie wil ReumaNet alle actoren in de reumatologie samenbrengen, zodat alle expertise bij elkaar komt. Binnen het ReumaHuis wordt gewerkt aan het Patiënt Expertise Centrum Reuma, waar (nieuwe) patiënten terechtkunnen voor een persoonlijke coaching door opgeleide ervaringsdeskundigen. Lees meer over dit project hier en hier.