Wie ondersteunt ReumaNet?

Partners van ReumaNet: samen in het Partnerplatform

 

Het partnerplatform werd opgericht in 2011 en is een raadgevend orgaan. Deze raad heeft als belangrijkste taak een gestructureerde discussie tussen de verschillende actoren tot stand te brengen vanuit het gezichtspunt van de patiënt. Specifieke dossiers waarvan het onderwerp verschillende patiëntenorganisaties interesseert kunnen ter discussie worden voorgelegd.

 

Enkel structurele partners kunnen toetreden, met name zorg- of commerciële organisaties die een structurele, financiële bijdrage leveren aan ReumaNet vzw, waarvan het minimum bedrag jaarlijks wordt opgesteld door de Raad van Bestuur. ReumaNet wenst hierbij haar onafhankelijkheid volledig te bewaren, conform ook de deontologische code van pharma.be.  Het partnerplatform komt niet tussen in de effectieve organisatie van ReumaNet en is samengesteld uit afgevaardigden van ReumaNet en een vaste afgevaardigde van elke zorg- en commerciële partner.

 

 

Dit zijn onze partners in 2017:

Partners in de zorg:

 

  

 

 

Commerciële Partners:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Onze partner in wetenschappelijk onderzoek

 

 

 

ReumaNet mag ook al enkele jaren rekenen op financiële steun van de Nationale Loterij, waarmee we heel wat kunnen realiseren. We zijn de instantie daarvoor heel dankbaar. Uiteraard danken we ook de spelers van de Nationale Loterij. Dank zij hen komt er elk jaar een mooi bedrag richting ReumaNet.

 

Hebt u interesse om partner of sponsor te worden?

Mail dan naar ReumaNet met vermelding van naam, adres, e-mail adres en telefoonnummer. 
Wij nemen graag contact met u op om verdere afspraken te maken.