Werken en Reuma


 
 

Werken en reuma


Werken met reuma? Het kan!


 


Maar het is daarom niet makkelijk om je weg te vinden door de verschillende steunmaatregelen, administratieve verplichtingen en tegemoetkomingen.


Hieronder vind je verwijzingen naar waardevolle informatie rond deze materies.


 


 


Heb je vragen rond werken met een reumatische aandoening? Dan kan je terecht bij de ReumaCoach via anja@reumanet.be  


  


In kader van tewerkstelling zijn er heel wat ondersteuningsmogelijkheden in Vlaanderen voor mensen met reuma. Alleen zijn deze niet altijd even bekend, omdat deze mogelijkheden vaak vallen onder de noemer ‘arbeidshandicap’.


 


Vroeger deed je als persoon met een beperking/handicap een aanvraag bij het Vlaams Fonds en dit fonds besliste dan over de aanvragen met betrekking tot zorg en werk.


Sinds 1 april 2006 is de bevoegdheid van zorgvragen bij het Vlaams Fonds gebleven, maar heet het sindsdien het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH). Alles wat betreft opleiding en tewerkstelling is overgeheveld naar de Vlaams Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB).


Sinds 1 oktober 2008 staat VDAB in voor de inschrijving, erkenning, toeleiding en indicering (laten erkennen van een arbeidshandicap) van personen met een handicap en een arbeidsvraag (naast andere bevoegdheden, red.bron: VAPH.be)


Dit betekent dat je de belangrijkste informatie over werken met een arbeidshandicap dus terug zal vinden via de website van de VDAB


 


Ook op de website van de RA-Liga kan je nuttige info vinden over arbeidsongeschiktheid. Klik daarvoor hier.


Checklists om werk makkelijker bespreekbaar te maken, zowel als persoon met een chronische aandoening, als werkgever, arts, bedrijfsarts, ... vind je hier.


Het Interfederaal Gelijkekansencentrum heeft een nieuwe brochure uit rond werken met een handicap. Die vind je hier.


   


Vlaamse Ondersteuningspremie (VOP)


Aanpassingen arbeidsgereedschap en –kledij


Aanpassingen arbeidspost


Andere BTOM’s1. Erkenning van zijnde ‘een persoon met een arbeidshandicap’: nodige documenten


2. Aanvraag erkenning van je arbeidshandicap en toekenning van het recht op een BTOM


3. Je hebt een erkenning verkregen voor je arbeidshandicap én een toekenning voor het recht op bijzondere tewerkstellingsondersteunende maatregelen


Aanvraag toekenning van de Vlaamse Ondersteuningspremie (VOP)


Aanvraag tussenkomst bij aankoop aangepast arbeidsgereedschap en –kledij en arbeidspostaanpassingen:Je wil/kan terug aan de slag bij je huidige werkgever:


Je wil terug aan de slag bij je huidige werkgever, maar wil ook ondersteuning op de werkvloer?


Je weet zelf niet goed wat of hoe?


Je wil/kan/mag niet meer aan de slag bij je huidige werkgever?


Je wil/moet op zoek naar ander werk en je wil hierbij graag begeleiding? Je wil op zoek naar ander werk


Je wil op zoek naar ander werk en wil hierbij graag begeleiding?
Loopbaanbegeleiding


Jobcoaching op de werkvloer
Tijdskredieten


Thematische verloven:


Landingsbanen


Vlaamse aanmoedigingspremies
UNIEK LOKET


ONDERNEMINGSLOKET

Starterslabo

Financiële tegemoetkomingen


Algemene financiële maatregelen


Bijzondere TewerkstellingsOndersteunende Maatregelen (BTOM’s)


Begeleiding op de werkvloer


Begeleiding van nieuwe werknemers:


Begeleiding van werknemers die reeds in dienst zijn: 


   


 


 


 


WAT IS EEN ARBEIDSHANDICAP?


 “Een arbeidshandicap is een aandoening van mentale, psychische, lichamelijke of zintuiglijke aard waardoor je het moeilijk hebt om werk te vinden of je job uit te voeren. Enkele voorbeelden: autisme, slechthorendheid, rugklachten, stembandverlamming, spierziekte, chronisch vermoeidheidssyndroom…”


Bron: VDAB


 


WAAROM en HOE JE LATEN ERKENNEN ALS PERSOON MET EEN ARBEIDSHANDICAP?


* Waarom je laten erkennen als een persoon met een arbeidshandicap?


Je beperking laten erkennen als zijnde een ‘arbeidshandicap’ is belangrijk voor het aanvragen van Bijzondere TewerkstellingsOndersteunende Maatregelen (BTOM’s)


Daarnaast zijn er gespecialiseerde diensten die je kunnen helpen in je zoektocht naar werk. Diensten die gespecialiseerd zijn in het ondersteunen van mensen met een arbeidsbeperking. Voor deze diensten (Gespecialiseerde dienst voor Trajectbepaling en Begeleiding – GTB – en Gespecialiseerde Opleiding-, Begeleiding- en Bemiddelingsdienst – GOB ) heb je een erkenning, of zogenaamde ‘indicatie’, van je beperking/handicap.


 


* Hoe kan je je laten erkennen als een persoon met een arbeidshandicap?


Om je te laten erkennen als zijnde een persoon met een handicap, moet je deze ‘handicap’ kunnen aantonen. Dit gebeurt meestal aan de hand van een bepaald attest. Dit kan een attest van verhoogde kinderbijslag zijn bijvoorbeeld, een attest van de mutualiteit, een attest van de Federale Overheidsdienst Sociale Zaken,… Meer informatie over welke attesten ‘geldig’ zijn, vind je hier. Twijfel je, dan kan je best contact opnemen met GTB via deze link


Heb je geen erkend attest, dan kan je best een formulier in laten vullen door je specialist. Dit attest vind je op de VDAB website, via deze link.


Op deze schriftelijke verklaring schrijft jouw specialist neer wat jouw beperkingen zijn op de werkvloer, waar er zeker rekening mee moet worden gehouden en wat je zeker nog kan. Ook zal hij op dit attest een code kunnen invullen. Voor de opstart van een begeleiding is deze code niet zo belangrijk, wel voor het aanvragen van de zogenaamde Bijzondere TewerkstellingsOndersteunende Maatregelen (BTOM’s). Bij dit attest moet je de nodige ‘bewijsstukken’ (medische verslagen en dergelijke) bijvoegen om jouw arbeidshandicap te staven. 


Zijn geen van vorige opties mogelijk (Heb je geen erkend document of geen specialist die een schriftelijke verklaring kan invullen)? Dan word je uitgenodigd door de Dienst Arbeidsbeperking (DABP) van de VDAB voor het vaststellen van je beperking(en) op de werkvloer. 


 


 Als werkzoekende: VDAB, GTB, GA, GOB, DABP  
Er zijn verschillende mogelijkheden en financiële maatregelen die je kunnen helpen om het werken vlotter te laten verlopen. Zo kan je bijvoorbeeld, met tussenkomst van VDAB, je werkplaats laten aanpassen of aangepast werkmateriaal aankopen. Ook is het zo dat er subsidies bestaan, dewelke je werkgever krijgt, indien hij meer rekening gaat houden met je beperkingen op de werkvloer. We spreken hier over de zogenaamde ‘bijzondere tewerkstellingsondersteunende maatregelen’ (BTOM’s).


Belangrijk: de hierna besproken ondersteunende maatregelen kunnen toegepast worden wanneer je in de privé sector werkt, in het onderwijs of als je na 1/7/2008 een vast contract of benoeming kreeg bij een lokaal bestuur (provincie, gemeente, OCMW of verzelfstandigd agentschap of vereniging). Daarnaast moet je ook in Vlaanderen of Brussel gedomicilieerd zijn. Meer info vind je hier.


Werk je bij de overheid, dan gelden voor jou andere regels. Deze informatie vind je weldra ook op deze website.


 


 Vlaamse Ondersteuningspremie (VOP)


Voor personen met een arbeidsbeperking/beperking die zich uit op de werkvloer, zijn ‘fysieke’ aanpassingen vaak niet voldoende. Zo kan het zijn dat je een bepaalde functie slechts gedeeltelijk nog kan uitvoeren en dat er andere deeltaken uitbesteed of opgevangen moeten worden door collega’s. Of je moet regelmatig op consultatie in het ziekenhuis, waardoor je telkens overdag voor een aantal uren afwezig kan zijn,…  Voor deze (en natuurlijk ook andere en altijd op maat afgesproken) aanpassingen  kan de werkgever een tegemoetkoming krijgen omdat hij financieel verlies lijdt. We spreken hier over de Vlaamse Ondersteuningspremie. Meer informatie over deze premie vind je hier en hier.


Als zelfstandige is er een specifieke Vlaamse Ondersteuningspremie voor zelfstandigen. Meer informatie vind je hier.


 


NIEUW is dat vanaf 1/7/2016 ook zelfstandigen in bijberoep een VOP kunnen aanvragen. Voor zelfstandigen in hoofdberoep was dit al mogelijk. Interne doorstroming van doelgroepwerkers binnen maatwerkbedrijven wordt vanaf 1/7/2016 ook mogelijk. Uitzendkantoren zijn niet meer verplicht om de helft van het bedrag van de VOP over te maken aan de gebruiker en worden beschouwd als gewone werkgever met een premie voor bepaalde duur. De bestaande dossiers (die werden goedgekeurd voor 1/7/2016) lopen nog door tot 31/12/2018 volgens de goedgekeurde regeling.


 


Vanaf 1/7/2016 is het Departement Werk en Sociale Economie (WSE) bevoegd voor de behandeling van nieuwe aanvragen van werkgevers voor een VOP. VDAB blijft bevoegd voor aanvragen die werden ingediend voor 1/7/2016. 


  


Aanpassingen arbeidsgereedschap en –kledij


Deze aanpassingen zijn specifiek voor jou en zijn kleinere zaken die je (regelmatig) nodig hebt om je werk goed uit te voeren. Bijkomende voorwaarden hierbij zijn dat je werkgever deze attributen niet zelf ter beschikking stelt, dat je er geen andere tegemoetkoming voor krijgt en dat de kosten niet extreem hoog zijn (in verhouding met de noodzaak van het gebruik). Meer informatie vind je hier.


 


Terwijl de arbeidspostaanpassingen eigendom blijven van je werkgever, is het arbeidsgereedschap (en -kledij) dat niet. Wanneer je stopt met werken bij een werkgever, mag je deze dus meenemen naar de volgende werkgever/naar huis. Ze zijn jouw eigendom. 


Omdat het zaken zijn die je je hele carrière zal gebruiken, is het belangrijk goed uit te zoeken wat je nodig hebt om het werk fysiek aangenamer (en meer haalbaar) te maken. Via internet vind je heel wat over ergonomie en (steeds meer) verdelers van ergonomische produkten. Leuk en aangewezen is steeds de optie om het thuis (of op het werk) uit te proberen.


Ook als zelfstandige kan je deze BTOM aanvragen. Meer info vind je hier. 


 


Aanpassingen arbeidspost


Wanneer je werkgever jouw werkomgeving aanpast aan jouw noden, dan spreken we van de zogenaamde ‘arbeidspostaanpassingen’. Voor algemene aanpassingen staat hij financieel zelf in. Voor specifieke aanpassingen in kader van je beperking, kan hij een aanvraag voor tussenkomst indienen bij de dienst arbeidshandicapspecialisatie of dienst arbeidsbeperking (DABP) van de VDAB. Afhankelijk van de aanvraag, worden de onkosten niet, gedeeltelijk of volledig terugbetaald – natuurlijk is dit steeds gebonden aan een aantal voorwaarden. Ben je werkgever en wil je hierover meer informatie, klik dan hier. 


Deze aanpassingen worden door de werkgever in orde gebracht (liefst in overleg met jou zodat hij weet wat je exact nodig hebt) en de aanvraag voor tussenkomst bij de DABP gebeurt ook door hem. Wanneer je vertrekt op het werk, blijven deze aanpassingen eigendom van je werkgever en mag je deze dus niet meenemen bij vertrek.


Addertje onder het gras: de werkgever kan enkel een tussenkomst via de DABP indienen wanneer jij als werknemer rechten opent op deze ‘bijzonder tewerkstellingsondersteunende maatregel’. Dus jij moet wél als werknemer eerst alles in orde brengen om dit recht te openen.  Hoe je dit in orde moet brengen? Klik hier.


Ook als zelfstandige kan je deze BTOM aanvragen.


 


Andere BTOM’s


Naast de Vlaamse Ondersteuningspremie, de tussenkomst bij arbeidspostaanpassingen en aanpassingen van arbeidsgereedschap en –kledij, zijn er nog andere Bijzondere Tewerkstellings Ondersteunende Maatregelen, namelijk: Bijstand van een tolk Vlaamse Gebarentaal, Tegemoetkoming in verplaatsingsonkosten (wanneer je een begeleider of aangepast vervoer nodig hebt om naar je werk te kunnen), Tewerkstelling in de lokale diensteneconomie (als een job in het regulier arbeidscircuit tijdelijk niet haalbaar is) en Tewerkstelling in een maatwerkbedrijf of een maatwerkafdeling (als een job in het regulier arbeidscircuit niet haalbaar is).Ook als zelfstandige kan je deze BTOM’s aanvragen.


  


 Enkel personen met een erkende arbeidshandicap/beperking op de werkvloer maken recht op een tussenkomst via deze  BTOM’s. Je moet dus eerst je beperking laten erkennen als zijnde een arbeidshandicap.


 


1. Erkenning van zijnde ‘een persoon met een arbeidshandicap’: nodige documenten


Om je te laten erkennen als zijnde een persoon met een handicap, moet je deze ‘handicap’ kunnen aantonen. Dit gebeurt meestal aan de hand van een bepaald attest. Dit kan een attest van verhoogde kinderbijslag zijn bijvoorbeeld, een attest van de mutualiteit, een attest van de Federale Overheidsdienst Sociale Zaken,… Meer informatie over welke attesten ‘geldig’ zijn, vind je hier. 


Heb je geen erkend attest, dan kan je best een formulier in laten vullen door je specialist. Dit attest vind je op de VDAB website, via deze link.


Op deze schriftelijke verklaring schrijft jouw specialist neer wat jouw beperkingen zijn op de werkvloer, waar er zeker rekening mee moet worden gehouden en wat je zeker nog kan. Ook zal hij op dit attest een code kunnen invullen. Voor de opstart van een begeleiding is deze code niet zo belangrijk, wel voor het aanvragen van de zogenaamde Bijzondere TewerkstellingsOndersteunende Maatregelen (BTOM’s). Bij dit attest moet je de nodige ‘bewijsstukken’ (medische verslagen en dergelijke) bijvoegen om jouw arbeidshandicap te staven. 


Zijn geen van vorige opties mogelijk (Heb je geen erkend document of geen specialist die een schriftelijke verklaring kan invullen)? Dan kan je vragen om langs te gaan bij de Dienst Arbeidsbeperking (DABP) van de VDAB ipv gespecialiseerde arbeidsonderzoeksdienst. Contactgegevens vind je hier.


 


2. Aanvraag erkenning van je arbeidshandicap en toekenning van het recht op een BTOM


Indien je de nodige documenten hebt tot erkenning van je arbeidshandicap, dan moet je deze – samen met een formulier om de rechten op een BTOM aan te vragen - opsturen naar jouw provinciale Dienst Arbeidsbeperking (DABP) van de VDAB. Dit aanvraagformulier vind je hier.  


Hierna zijn er twee mogelijkheden:


Je aanvraag is goedgekeurd: op de antwoordbrief van de DABP staat op welke BTOM’s je rechten opent. Dit document geeft je dus de toestemming om een aantal dingen te kunnen aanvragen. Let op: het is niet omdat je recht hebt op een BTOM dat al je aankopen en aanvragen tot tussenkomsten worden aanvaard! Je moet dus steeds een nieuwe aanvraag indienen telkens je aanpassingen wil op de werkvloer, zoals bijvoorbeeld aanpassingen van je materiaal of de werkpost! 


 


Je aanvraag is niet goedgekeurd: Indien het niet duidelijk is waarom je geen goedkeuring hebt gekregen, neem dan best contact op met de DABP – contactgegevens worden vermeld op de antwoordbrief. Soms is het zo dat ze onvoldoende (medische) informatie hebben om een beslissing te kunnen nemen; dan kan je bijvoorbeeld een onderzoek plannen bij de Gespecialiseerde ArbeidsOnderzoeksdienst indien je zelf niet over extra medische ‘bewijzen’ beschikt. Ook kan het zijn dat op basis van je aanvraag er wel een erkenning  gegeven wordt als zijnde ‘een persoon met een arbeidshandicap’, maar dat de DABP niet overtuigd is van de nood aan een bijzondere tewerkstellingsondersteunende maatregel op de werkvloer. Ook bij deze optie, neem je best contact op met DABP.


 


3. Je hebt een erkenning verkregen voor je arbeidshandicap én een toekenning voor het recht op bijzondere tewerkstellingsondersteunende maatregelen


Aanvraag toekenning van de Vlaamse Ondersteuningspremie (VOP) 


Aanvraag tussenkomst bij aankoop aangepast arbeidsgereedschap en –kledij en arbeidspostaanpassingen:


Wanneer je graag een tussenkomst wil verkrijgen voor aanpassingen op de werkvloer, dan moet je telkens opnieuw een aanvraag indienen. Het is dus belangrijk om te weten dat er per aanvraag opnieuw wordt bekeken of de VDAB al dan niet, of deels, wil tussenkomen in de kostprijs. Deze tussenkomst is telkens verbonden aan een aantal voorwaarden.


De toekenning voor tussenkomst bij aankoop van aangepast gereedschap, kledij en arbeidspostaanpassingen, is verbonden aan een aantal voorwaarden:


- Je werkgever stelt dit niet zelf ter beschikking,


- Je krijgt er geen andere tegemoetkoming voor,


- Het gebruik ervan is noodzakelijk om je werk goed uit te voeren,


- Het wordt niet vaak gebruikt in je beroepstak, en


- De noodzakelijkheid, gebruiksfrequentie, werkzaamheid en doelmatigheid staan in verhouding met de kosten ervan.


Wil je een tussenkomst voor aangepast arbeidsgereedschap en –kledij, dan ga je eerst moeten uitzoeken wat voor jou het meest aangewezen is. Eens je weet welk materiaal, laat je een bestek of factuur opmaken. Samen met een aanvraagformulier voor tussenkomst, stuur je dit bestek op. Op dit aanvraagformulier leg je uit waarom je deze aanpassingen precies nodig hebt. 


In geval van arbeidspostaanpassingen doet je werkgever hetzelfde: samen met jou zoekt hij uit welke aanpassingen nodig zijn op de werkvloer. Hij stuurt bij het aanvraagformulier tot bekomen van een tussenkomst via een BTOM een bestek of factuur.


Bij ontvangst van je aanvraag tot tussenkomst, zal de DABP met jou contact opnemen en een afspraak vastleggen om langs te komen op je werk. Op basis van dit bezoek zal de persoon van DABP beslissen of VDAB wil tussen komen voor de kosten. Dit betekent dus dat de mogelijkheid bestaat dat er NIET of slechts gedeeltelijk kan tussengekomen worden in de kosten. Zo kan DABP bijvoorbeeld beslissen dat jouw werkgever zelf moet voorzien in het aangevraagde materiaal of dat de kostprijs in vergelijking tot de nood en gebruik van de aanpassing te groot is,…Belangrijke opmerking: de goedkeuring tot tussenkomst van arbeidsgereedschap en -kledij en arbeidspostaanpassing kan enkel als je effectief aan het werk bent.  


 Als werkzoekende: VDAB,GTB, GOB, DABP, GA


Als werkende: VDAB, gespecialiseerde centra voor loopbaanbegeleiding, GOB, GTB, GA 


  


GESPECIALISEERDE TRAJECTBEPALING- EN BEGELEIDINGSDIENST (GTB)GTB staat voor Gespecialiseerde Trajectbepaling- en Begeleidingsdienst. Het is een vzw, vereniging zonder winstoogmerk, die mensen met een (vermoeden van een) arbeidsbeperking/arbeidshandicap begeleidt naar werk. GTB is actief in heel Vlaanderen en is verspreid over de verschillende werkwinkels van de VDAB (Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding). Concreet betekent dit dat in elke (grote) werkwinkel iemand van GTB aanwezig is.


 


Enkel mensen met een (vermoeden van een) arbeidshandicap/arbeidsbeperking mogen door GTB begeleid worden in hun zoektocht naar werk. Deze arbeidshandicap mag ruim opgevat worden en kan zowel gaan over (soms ook een combinatie van) fysische, psychische, mentale als psychiatrische beperkingen. In eerste instantie wordt gekeken of deze beperkingen door een bepaalde instantie ‘erkend’ worden. (lees: het staat ergens op papier) Zo kan dit bijvoorbeeld gaan over een attest van de arts/specialist, een attest van verhoogde kinderbijslag, een erkenning bij het VAPH of/en FOD, een attest ingevuld door je adviserende geneesheer van de mutualiteit,…


Heb je geen ‘geldig’ document en vind je toch dat je gespecialiseerde begeleiding nodig hebt richting arbeidsmarkt, dan zal de VDAB je uitnodigen om via gesprekken en (indien nodig) een aantal testen, jouw beperking op de wervloer al dan niet staven.


 


Belangrijk! Niet enkel werkzoekenden die een uitkering krijgen via werkloosheid (RVA) komen in aanmerking voor een begeleiding naar werk. Ook personen met een andere (of geen) bron van inkomsten mogen zich inschrijven. Voor mensen met een uitkering van de mutualiteit is het belangrijk dat zij op voorhand een document laten invullen door hun adviserende geneesheer van de mutualiteit. Dit om de toestemming om stappen te zetten naar werk goedgekeurd te hebben alvorens de begeleiding te beginnen. Dit document kan je opvragen in jouw dichtsbijzijnde VDABwerkwinkel. (meer info? Klik hier) 


 


 


 Zowel VDAB als GTB kunnen je, als werkzoekende met een arbeidsbeperking, begeleiden. Het grote verschil is dat GTB een intensievere begeleiding aanbiedt en nauwer samenwerkt met diensten die gespecialiseerd zijn in het begeleiden van mensen met een beperking op de werkvloer.


 


Concreet ziet een begeleiding bij GTB er in grote lijnen als volgt uit:


Als eerste stap kom je op kennismakingsgesprek om, zoals het woord zegt, kennis te maken met het aanbod van GTB. Daarnaast wordt samen met jou uitgezocht of het aanbod van GTB een antwoord kan bieden op jouw vraag en verwachtingen.


 


Ga je van start, dan word je opnieuw uitgenodigd door een trajectbegeleider van GTB voor een individueel gesprek om verder uit te klaren wat jouw vraag naar werk precies is. Dit noemt de oriëntatiefase of de ‘trajectbepaling’. In één of meerdere gesprekken wordt samen een uiteindelijk, en haalbaar, doel vastgesteld (wat natuurlijk nog kan veranderen in de loop van de begeleiding, maar het geeft een zekere richting in de begeleiding). Het einddoel dat GTB graag voor ogen neemt, is (langdurige) betaalde tewerkstelling. Is betaalde tewerkstelling (nog) niet haalbaar, dan wordt er samen met jou gezocht naar een aanvaardbaar alternatief.


 


Weet je waar je naar toe wil, dan wordt samen met jou uitgezocht hoe je dit doel kan bereiken. Vaak gaat het om een traject, waarbij gewerkt wordt met een aantal tussenstappen. Zo kan het zijn dat je bijvoorbeeld nog nood hebt aan een bijkomende opleiding. Of je bent al een tijdje ‘uit roulatie’ en je wil terug stelselmatig uren opbouwen bij een werkgever. Misschien weet je niet goed meer wat je wel nog allemaal kan en wil je eerst een aantal zaken uitproberen vooraleer je beslist welke richting je uit wil en kan. Veel is mogelijk en veel is afhankelijk van je huidige situatie en daarnaast van het aanbod op de opleidings- en begeleidingsmarkt.


 


Ben je na het traject aan het werk, dan stopt de begeleiding niet onmiddellijk. Jouw begeleid(st)er kan jou en je werkgever mee ondersteunen door bijvoorbeeld praktische hulp aan te bieden zoals het in orde brengen van de BTOM’s. Via een aantal opvolggesprekken wordt bekeken hoe de tewerkstelling verloopt en of er eventuele bijsturingen nodig zijn op de werkvloer.


 


Jouw begeleid(st)er bij GTB is de rode draad van start tot einde; doorheen het hele ‘traject’. Van bij de start zal zij/hij met jou bekijken wat jouw mogelijkheden (nog) zijn, zoveel mogelijk rekening houdend met jouw (thuis)situatie en het aanbod op de opleidings- en arbeidsmarkt. Doorheen het hele traject is het zijn/haar taak jou te begeleiden bij de uitvoering van de afgesproken stappen en bij te sturen waar nodig.


 


De algemene visie van GTB is ‘regulier waar mogelijk, gespecialiseerd waar nodig’. Dit betekent dat GTB, indien dit nodig is tijdens het traject, (vaak) intensief gaat samenwerken met verschillende – gespecialiseerde – partners.Meer informatie? Klik hier.


  


 Vaak wordt er tijdens een begeleiding samengewerkt met één of meerdere verschillende partners, afhankelijk van hoe jouw traject er uit ziet en wat je nodig hebt op vlak van ondersteuning. Specifiek voor mensen met een (vermoeden van een) arbeidsbeperking, werken VDAB en GTB vaak samen met volgende diensten:


 


 


 In elke provincie zijn er verschillende GOB’s waarmee GTB samenwerkt. Dit zijn diensten die enkel mensen met een arbeidsbeperking begeleiden naar en op de werkvloer. Hun aanbod is zeer ruim en per GOB kan er nog een specifieker aanbod zijn voor bepaalde ‘doelgroepen’ (lees: mensen met een bepaalde, specifieke beperking bv autisme, blinden,…).


 


De begeleiding is intensiever als deze van GTB en hun werking onderling kan verschillend zijn. Meestal bieden ze het volgende aan:


– oriëntering: soms in groep, met praktische opdrachten. Doel is uitzoeken welke richting je nog aankan/wil en of dit realistisch is


– opleiding: dit kan in het GOB zelf zijn of op een externe opleidingsvloer (bv CompetentieCentrum van VDAB,…)


– stages op de werkvloer: jouw begeleider van GOB (= ‘jobcoach’) gaat jou begeleiden op een bestaande werkvloer. Er zijn verschillende soorten van stages: oriënterende stages (om uit te zoeken welke richting je nog uit wil en/of wat je nog aan kan), vacaturegerichte stages (op basis van een bestaande vacature probeer je de job eerst via stage uit alvorens over te gaan tot een contract) en stages om je op te leiden op de werkvloer (de zogenaamde Individuele Beroepsopleidingen -IBO- of Gespecialiseerde Individuele Beroepsopleidingen -GIBO-).


– sollicitatietraining en -begeleiding: jouw jobcoach leert je wat een ‘goede’ cv is, waar je moet op letten tijdens het solliciteren en begeleidt jou mee naar de werkvloer.


 


In principe heeft GTB een gelijkaardig aanbod op vlak van begeleiding. Jouw trajectbegeleider van GTB zal jou naar een GOB doorverwijzen wanneer jullie vinden dat er een intensievere begeleiding naar en op de werkvloer nodig is. De kracht van een GOB ligt bij het feit dat jouw jobcoach jou langduriger kan begeleiden (en meer aanwezig is) op een werkvloer.


Een GOB heeft ook een aanbod naar mensen die werken: zo geven ze ook loopbaanbegeleiding en kunnen ze ondersteuning bieden aan werkgevers en werknemers (met een arbeidshandicap weliswaar) op de werkvloer, via jobcoaching bijvoorbeeld. 


 


 Met deze dienst van VDAB werken zowel GTB als VDAB vooral samen in kader van erkenning van de Bijzondere TewerkstellingsOndersteuningsMaatregelen (BTOM). De meest voorkomende aanvragen betreffen deze in verband met de Vlaamse Ondersteuningspremie en de Arbeidspost- en arbeidsgereedschap (-en kledij)aanpassingen. Maar ook andere BTOM’s kunnen aangevraagd worden (zoals bijvoorbeeld het recht om te werken in een beschutte werkplaats, het recht op een doventolk,…) 


 


 Afhankelijk van de nood aan en de soort van GTBbegeleiding kan er samengewerkt met en/of doorverwezen worden naar verschillende ‘zorg’diensten. Dit kan specifiek gaan over de Psychologische Dienst van de VDAB bijvoorbeeld, maar even goed over centra algemeen welzijnswerk, centra geestelijke gezondheidszorg, huisartsen, revalidatiecentra,…  


 Wanneer je niet zeker bent of je je contract zoals overeengekomen met je werkgever al ten volle kan uitvoeren, kan je kiezen om voor een paar uren of paar dagen te starten bij je werkgever om op langere termijn je uren en dagen op te bouwen tot een maximum van je contract. Dit noemt men progressieve tewerkstelling of begeleide werkhervatting.


Je krijgt dan een deel inkomen vanuit arbeid (loon van je werkgever) en een deel vervangingsinkomen van de mutualiteit. Dit vervangingsinkomen wordt berekend op basis van je verdiensten bij je werkgever en het totaal van beiden zal altijd hoger zijn dan enkel je vervangingsinkomen van het ziekenfonds. (klik hier voor link voor berekening van bijpassing mutualiteit) Deze vorm van deeltijdse werkhervatting kan enkel mits voorafgaandelijk akkoord van je adviserende geneesheer én met de goedkeuring van je werkgever.


 


De aanvraag bij jouw ziekenfonds moet gebeuren via een specifiek document, verschillend van mutualiteit tot mutualiteit. Op dit document moet je noteren bij welke werkgever je het werk wil hervatten en voor hoeveel aantal uren. Je kan kiezen tussen een vast of een variabel uurrooster (afhankelijk van je contract bij je werkgever). Het is aan te raden om een variabel uurrooster aan te vragen wanneer je op voorhand weet dat er regelmatig verschuivingen kunnen zijn in de uren die je moet uitvoeren; Telkens je andere dan de door de adviserende geneesheer goedgekeurde uren wil werken, moet je opnieuw een voorafgaandelijke aanvraag indienen bij jouw ziekenfonds. 


 


Afhankelijk van mutualiteit tot mutualiteit wordt er een onderdeel op de aanvraag voorzien, in te vullen door de werkgever.


 


Je hoeft niet meer te wachten op de goedkeuring van de adviserende geneesheer van je ziekenfonds om te starten met deze progressieve tewerkstelling. Wèl moet je de aanvraag minstens één werkdag voordat je start hebben ingediend bij je ziekenfonds. De adviserende geneesheer heeft 30 dagen de tijd om zijn/haar beslissing mede te delen. Is hij/zij akkoord, dan mag je de progressieve werkhervatting verder zetten. Is hij/zij echter niet akkoord, dan moet je je hervatting onmiddellijk stopzetten. 


 


Start je met progressieve tewerkstelling bij een nieuwe werkgever, dan moet je bij de aanvraag voor progressieve werkhervatting, een kopie van je arbeidscontract bijvoegen.


 


Op dit moment is het zo dat je werkgever volledig beslissingsrecht heeft of hij al dan niet progressieve werkhervatting toestaat. Dit betekent dat jouw werkgever dus kan weigeren jou progressief tewerk te stellen, ook al geeft jouw adviserende geneesheer jou hiervoor de toestemming.


 


Verdere info bij jouw ziekenfonds, of via anja@reumanet.be 


  Wanneer je verbonden bent aan een arbeidscontract, heb je recht op loopbaanbegeleiding.


Dit is een begeleiding die voornamelijk bestaat uit gesprekken (en oefeningen) rond drie belangrijke thema’s: wie ben ik, wat kan ik, wat wil ik. Naargelang je loopbaanvraag zal er meer of minder stil worden gestaan bij één van die thema’s. Deze loopbaanbegeleiding kan je betalen via loopbaancheques, dewelke je aanvraagt via de VDAB. Per 6 jaar heb je recht op 2 loopbaancheques.


Elke loopbaancheque geeft recht op een pakket van 4 uur gesprekken bij een loopbaancentrum. Eén loopbaancheque kost 40 euro. 


 


Voorwaarden voor het mogen volgen van loopbaanbegeleiding:


- minimum 1 jaar voltijds of deeltijds gewerkt als werknemer of zelfstandige, in Vlaanderen of het Brusselse Gewest


- je woont in Vlaanderen of het Brusselse Gewest, een lidstaat van de EER (Europese Economische Ruimte) of je bent van de EER verhuisd naar Wallonië


- je vraagt de begeleiding vrijwillig 


- je hebt in de afgelopen 6 jaar geen gesubsidieerde loopbaanbegeleiding gevolgd


- Woon je als Belg in Wallonië en werk je in Vlaanderen of Brussel, dan heb je dus géén recht op loopbaanbegeleiding. Wallonië is immers een deelstaat en geen ander land dat tot de EU of EER behoort. De Vlaamse Gemeenschap is niet bevoegd om regelgeving uit te schrijven voor inwoners van Wallonië.


 

  Niet enkel mensen met een werkloosheidsuitkering van de Rijksdienst Voor Arbeidsvoorziening (RVA) mogen zich inschrijven bij de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB). Iedereen die een vraag heeft rond werk of een beroepsopleiding, kan zich inschrijven bij de VDAB. Dit kan je doen door langs te gaan in of contact op te nemen met jouw plaatselijk VDAB kantoor; de ‘werkwinkel’. 


Een consulent van VDAB zal jou uitnodigen en met jou bekijken welke noden je hebt in kader van een begeleiding naar werk. Dit kan gaan van beroepsoriëntatie, sollicitatietraining,… tot omscholing naar een ander beroep bijvoorbeeld. 


Heb je het gevoel dat je een intensievere, gespecialiseerde begeleiding nodig hebt, dan kan je ook terecht bij een Gespecialiseerde Trajectbepalings- en Begeleidingsdienst (GTB). Trajectbegeleiders van GTB vind je in de lokale werkwinkels van de VDAB en werken vaak samen met diensten van de VDAB. Bij GTB kan je enkel in begeleiding als je een (vermoeden van) een arbeidshandicap hebt. Deze handicap/beperking kan mentaal, psychisch, psychiatrisch en/of fysiek zijn.


 


Meer informatie over hoe je beperking laten erkennen als zijnde een arbeidshandicap: zie ‘hoe je laten erkennen als een persoon met een arbeidshandicap’ Ontvang je een mutualiteitsuitkering? Zie ‘je krijgt een mutualiteitsuitkering


 


Contactgegevens de provinciale GTB diensten vind je hier. Wanneer je jouw gegevens telefonisch of per mail doorgeeft, brengt het provinciaal secretariaat jouw plaatselijke GTB begeleider op de hoogte en zal hij/zij jou uitnodigen.


 


Wanneer je reeds in begeleiding bent via VDAB en je wordt doorverwezen naar GTB (op jouw vraag of op vraag van VDAB), hoef je zelf geen contact op te nemen met GTB, maar zal je automatisch worden uitgenodigd op een kennismakingsgesprek met een GTBbegeleider in de werkwinkel van VDAB bij jou in de buurt.


 


Het aanbod binnen GTB is, net zoals dat van VDAB, ruim. Dit kan gaan van beroepsoriëntatie, specifieke sollicitatietrainingen (al dan niet in jobclubs), stagebegeleiding, hulp bij het aanvragen van Bijzondere TewerkstellingsOndersteunende Maatregelen,… 


 


'Regulier waar kan, gespecialiseerd waar nodig'


Tijdens een kennismakingsgesprek zal steeds met jou bekeken en afgewogen worden wat jouw vraag precies is en of GTB hierop een antwoord kan bieden. Soms wordt besloten dat er binnen het aanbod van VDAB voldoende mogelijkheden zijn, waardoor je de intensievere begeleiding door GTB niet hoeft. Beide diensten hebben voldoende mogelijkheden om jou verder te begeleiden richting arbeidsmarkt, met het grote verschil dat GTB intensievere begeleiding aanbiedt en beroep kan doen op een gespecialiseerder netwerk.


  Wanneer je stappen wil zetten naar werk, is het aan te raden dit met je adviserende geneesheer van je ziekenfonds te bespreken. Het kan zijn dat de adviserende geneesheer je aanspoort om je werk te hervatten bij je huidige werkgever, maar ook dat hij/zij jou aanraadt andere stappen te zetten naar werk (werk zoeken bij andere werkgever, begeleiding opstarten in kader van herscholing,…). 


Wil je van start met één of andere activiteit, dan moet je altijd voorafgaandelijk de goedkeuring vragen aan je adviserende geneesheer. Doe je dit niet, dan riskeer je een schorsing of financiële sanctie van het RIZIV.


 


Vanaf januari 2017 gaan heel wat nieuwe maatregelen in voege in het kader van re-integratie van langdurig werklozen. Een overzicht vind je hier.


 


 Je wil/kan terug aan de slag bij je huidige werkgever:


Wanneer je onmiddellijk je volledige uurrooster terug wil opnemen, is er geen probleem: even je werkhervatting doorgeven aan je ziekenfonds en je kan terug aan de slag. Deze aangifte kan zelfs online, via de website van jouw mutualiteit. 


Wanneer je echter niet zeker bent of je je contract zoals overeengekomen met je werkgever al ten volle kan uitvoeren, kan je kiezen om voor een paar uren of paar dagen te starten bij je werkgever om op langere termijn je uren en dagen op te bouwen tot een maximum van je contract. Dit noemt men progressieve tewerkstelling of begeleide werkhervatting


Verdere info bij jouw ziekenfonds, of via anja@reumanet.be 


 


Je wil terug aan de slag bij je huidige werkgever, maar wil ook ondersteuning op de werkvloer?


Wanneer zowel jij als je werkgever ervan overtuigd zijn dat hulp en ondersteuning bij jouw (al dan niet progressieve) werkhervatting aangewezen is, kan je de hulp in roepen van een Gespecialiseerde Opleiding-, Begeleiding- en Bemiddelingsdienst (GOB)


Voordeel hierbij is dat een zogenaamde ‘jobcoach’ op jouw werkvloer komt om jou te begeleiden. Voorwaarde is wel dat je een ‘indicatie’ hebt: je beperking op de arbeidsvloer moet vastgesteld zijn. (meer informatie? Zie  ‘hoe je laten erkennen als een persoon met een arbeidshandicap’)


Een GOB kan jou en je werkgever bijvoorbeeld ook helpen met de aanvraag van de Bijzondere TewerkstellingsOndersteunende Maatregelen (BTOM’s)
 


Je weet zelf niet goed wat of hoe?


Wanneer je verbonden bent aan een arbeidscontract, heb je recht op loopbaanbegeleiding. Dit is een begeleiding die voornamelijk bestaat uit gesprekken rond drie belangrijke thema’s: wie ben   ik, wat kan ik, wat wil ik. Naargelang je loopbaanvraag zal er meer of minder stil worden gestaan bij één van die thema’s. Deze loopbaanbegeleiding kan je betalen via loopbaancheques, dewelke je aanvraagt via de VDAB. Per 6 jaar heb je recht op 2 loopbaancheques. Elke loopbaancheque geeft recht op een pakket van 4 uur gesprekken bij een loopbaancentrum. Eén loopbaancheque kost 40 euro.


 


Voorwaarden voor het mogen volgen van loopbaanbegeleiding:


- minimum 1 jaar voltijds of deeltijds gewerkt als werknemer of zelfstandige, in Vlaanderen of het Brusselse Gewest


- je woont in Vlaanderen of het Brusselse Gewest, een lidstaat van de EER (Europese Economische Ruimte) of je bent van de EER verhuisd naar Wallonië


- je vraagt de begeleiding vrijwillig 


- je hebt in de afgelopen 6 jaar geen gesubsidieerde loopbaanbegeleiding gevolgd


 
 


Contactgegevens loopbaancentra, gespecialiseerd in begeleiden van personen met een arbeidsbeperking, vind je hier.


 


Je wil/kan/mag niet meer aan de slag bij je huidige werkgever?


Wanneer je stappen wil zetten naar werk, is het aan te raden dit met je adviserende geneesheer van je ziekenfonds te bespreken. Het kan ook zijn dat de adviserende geneesheer je aanspoort om ander werk te zoeken omdat het werk bij je huidige werkgever niet meer hervat kan worden.


 


Wanneer de arbeidsarts bepaalt dat je het werk medisch gezien niet meer kan uitvoeren, kan jouw contract stopgezet worden. Maar opgepast! Verbreek geen contract zolang het niet nodig is!


 


Ook wanneer je ontslag geeft om aan de slag te gaan bij een andere werkgever: wees alert op mogelijk inkomensverlies bij arbeidsongeschiktheid! Het is namelijk zo dat jouw mutualiteitsuitkering wordt berekend op jouw laatst verkregen loon. Wanneer je bijvoorbeeld ervoor kiest om (‘vrijwillig’) deeltijds te gaan werken ipv voltijds, zal jouw uitkering tijdens een volgende arbeidsongeschiktheid berekend worden op jouw deeltijdse functie!


 


Belangrijk hierbij is te weten dat je ook progressief kan starten bij een nieuwe werkgever. Hier spreken we over de zogenaamde ‘progressieve tewerkstelling’ of ‘begeleide werkhervatting’. Dit is in het leven geroepen om mensen de kans te geven om uit te testen wat nog haalbaar is op vlak van uren/dagen/taakinhoud. Doel is om gaandeweg het aantal uren op te bouwen tot een maximum. Je krijgt dan een deel inkomen vanuit arbeid (loon van je werkgever) en een deel vervangingsinkomen van de mutualiteit. Dit vervangingsinkomen houdt rekening met  je verdiensten bij je werkgever en het totaal van beiden zal altijd hoger zijn dan enkel je vervangingsinkomen van het ziekenfonds. Deze vorm van deeltijdse werkhervatting kan enkel mits voorafgaandelijk akkoord van je adviserende geneesheer én met de goedkeuring van je werkgever.


 


 


Je wil/moet op zoek naar ander werk en je wil hierbij graag begeleiding?


Net zoals andere werkzoekenden, kan je terecht bij de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB) en de gespecialiseerde diensten voor Trajectbepaling en trajectbegeleiding (GTB) voor begeleiding naar werk, met dat verschil dat je de toestemming nodig hebt van de adviserende geneesheer van jouw ziekenfonds om stappen te zetten naar werk.


 


Wens je begeleiding in je zoektocht naar werk, neem dan contact op met VDAB of ga langs in je plaatselijke werkwinkel. Vermeld hierbij duidelijk dat je een mutualiteitsuitkering ontvangt. De contactpersoon van VDAB zal jou een document bezorgen dat je moet laten invullen door jouw adviserende geneesheer van jouw ziekenfonds. Via dit document geeft jouw adviserende geneesheer de toestemming om stappen te zetten naar werk. Op dit document gaat de dokter ook neerschrijven waar er op gelet moet worden in jouw traject naar werk (bv rugbelasting vermijden, …) en wat nog haalbaar is op vlak van werk. Dit document zal de arts of jij – spreek dit duidelijk af! – bezorgen aan de aangeduide contactpersoon van VDAB.


 


Vervolgens zal een consulent van VDAB en/of GTB jou uitnodigen voor een gesprek en met jou bekijken welke noden je hebt in kader van een begeleiding naar werk. Dit kan gaan van beroepsoriëntatie, sollicitatietraining,… tot omscholing naar een ander beroep bijvoorbeeld. Tijdens dit gesprek zal afgewogen worden of je eerder gebaat bent bij een begeleiding via VDAB dan wel via GTB.


Beide diensten hebben voldoende mogelijkheden om jou verder te begeleiden richting arbeidsmarkt, met het grote verschil dat GTB intensievere begeleiding aanbiedt en beroep kan doen op een gespecialiseerder netwerk. Consulenten en begeleiders van beide diensten vind je in de werkwinkels in je buurt.


 
  Wanneer je stappen wil zetten naar werk, is het aan te raden dit met je adviserende geneesheer van je ziekenfonds te bespreken. Samen kunnen jullie bijvoorbeeld komen tot een overzicht van jobs of (deel)taken dewelke eventueel haalbaar zouden zijn, rekening houdend met jouw situatie. 


Het is belangrijk om voor jezelf uit te maken welke functies, taken,… haalbaar zijn en voor welke vacatures je wil gaan. 


 


Wees heel alert op vlak van financiën: Het is namelijk zo dat jouw mutualiteitsuitkering wordt berekend op basis van jouw laatst verkregen loon. Wanneer je bijvoorbeeld ervoor kiest om (‘vrijwillig’) deeltijds te gaan werken ipv voltijds, zal jouw uitkering tijdens een volgende arbeidsongeschiktheid berekend worden op jouw (laatste) deeltijdse functie!


 


Je wil op zoek naar ander werk


Belangrijk hierbij is te weten dat je ook progressief kan starten bij een nieuwe werkgever. Hier spreken we over de zogenaamde ‘progressieve tewerkstelling’ of ‘begeleide werkhervatting’. Dit is in het leven geroepen om mensen de kans te geven om uit te testen wat nog haalbaar is op vlak van uren/dagen/taakinhoud. Doel is om gaandeweg het aantal uren op te bouwen tot een maximum. Je krijgt dan een deel inkomen vanuit arbeid (loon van je werkgever) en een deel vervangingsinkomen van de mutualiteit. Dit vervangingsinkomen houdt rekening met  je verdiensten bij je werkgever en het totaal van beiden zal altijd hoger zijn dan enkel je vervangingsinkomen van het ziekenfonds. Deze vorm van deeltijdse werkhervatting kan enkel mits voorafgaandelijk akkoord van je adviserende geneesheer én met de goedkeuring van je werkgever.


 


De aanvraag voor goedkeuring van start van progressieve tewerkstelling bij een nieuwe werkgever, moet gebeuren via een specifiek document, verschillend van mutualiteit tot mutualiteit. Op dit document moet je noteren bij welke werkgever je het werk wil aanvatten en voor een hoeveel aantal uren. Je kan kiezen tussen een vast of een variabel uurrooster (afhankelijk van je contract bij je werkgever). Het is aan te raden om een variabel uurrooster aan te vragen wanneer je op voorhand weet dat er regelmatig verschuivingen kunnen zijn in de uren die je moet uitvoeren. Voor elke afwijking op je, door de adviserende geneesheer goedgekeurde, uurrooster, dien je een voorafgaandelijke aanvraag in te dienen aan de adviserende geneesheer van je ziekenfonds. Bij deze aanvraag moet je een kopie van je nieuwe arbeidscontract bijvoegen.


Afhankelijk van mutualiteit tot mutualiteit wordt er een onderdeel op de aanvraag voorzien, in te vullen door de werkgever.


Op dit moment is het zo dat je werkgever volledig beslissingsrecht heeft of hij al dan niet progressieve werkhervatting toestaat. Dit wil zeggen dat de werkgever kan weigeren je progressief tewerk te stellen, ook al heb je de goedkeuring van de adviserende geneesheer van je ziekenfonds.


 


Je wil op zoek naar ander werk en wil hierbij graag begeleiding?  
Loopbaanbegeleiding


Wanneer je verbonden bent aan een arbeidscontract, heb je recht op loopbaanbegeleiding. Zo kunnen de gespecialiseerde centra voor loopbaanbegeleiding je bijvoorbeeld helpen met het aanvragen van Bijzondere TewerkstellingsOndersteunende Maatregelen (BTOM’s), of met jou voorbereiden hoe je je beperkingen op de werkvloer kan verwoorden naar je werkgever en/of collega’s.


 


Jobcoaching op de werkvloer


Wanneer zowel jij als je werkgever ervan overtuigd zijn dat hulp en ondersteuning bij jouw (al dan niet progressieve) werkhervatting aangewezen is, kan je de hulp in roepen van een Gespecialiseerde Opleiding-, Begeleiding- en Bemiddelingsdienst (GOB)


Voordeel hierbij is dat een zogenaamde ‘jobcoach’ op jouw werkvloer komt om jou te begeleiden. Voorwaarde is wel dat je een ‘indicatie’ hebt: je beperking op de arbeidsvloer moet vastgesteld zijn. (meer informatie? Zie  ‘hoe je laten erkennen als een persoon met een arbeidshandicap’)


Een GOB kan jou en je werkgever bijvoorbeeld ook helpen met de aanvraag van de Bijzondere TewerkstellingsOndersteunende Maatregelen (BTOM’s), maar ook met het zoeken naar een aangepast takenpakket bijvoorbeeld.


Verder info vind je hier en hier.


  Wanneer je verbonden bent aan een arbeidscontract, dan heb je recht op loopbaanbegeleiding. Tijdens deze gesprekken kan er dieper worden stilgestaan bij de vraag wat je nog wèl kan en welke functies/taken/jobs nog haalbaar zijn. De gespecialiseerde loopbaancentra voor personen met een arbeidsbeperking, kunnen je leren je beperkingen op de werkvloer verwoorden en je sterker maken bij het solliciteren. Ze kunnen je ook bij staan bij de aanvraag van de Bijzondere TewerkstellingsOndersteunende Maatregelen.


 


 Je kan aan je werkgever vragen om minder te gaan werken en een nieuw contract ondertekenen met een minder aantal werkuren/werkdagen per week. Bijvoorbeeld van een voltijds naar een 4/5e contract. De werkgever is wettelijk niet verplicht dit toe te staan en kan weigeren.


 


Daarnaast zijn er ook een aantal andere mogelijkheden, aan te vragen bij je werkgever en RVA en in orde te brengen via jouw vakbond. Voor deze mogelijkheden krijg je immers een financiële ondersteuning vanuit de RVA. Elk van deze mogelijkheden is verbonden met een aantal voorwaarden waaraan je moet voldoen vooraleer deze (kunnen) worden toegezegd.


 


Actuele informatie vind je hier. (tijdskredieten, thematische verloven en landingsbanen)


 


Tijdskredieten


Tijdskredieten zonder motief:


Deze worden afgeschaft. Enkel indien je nog een aanvraag hebt binnengebracht bij je werkgever voor 1/1/2015 en waarvan de aanvraag bij de RVA is binnengebracht voor 1/3/2015 en waarvan het tijdskrediet ten laatste ingaat voor 1/7/2015 kan nog opgenomen worden.


 


Tijdskredieten met motief: 


- Geven recht op een krediet van maximaal 36 maanden: de zorg voor een kind tot de leeftijd van 8 jaar of het volgen van een opleiding (opleiding moet minimaal 360 uren per jaar zijn (120u per trimester) of 27 studiepunten per jaar (9 per trimester) bedragen. Voor basiseducatie of opleiding voor het behalen van een getuigschrift of een getuigschrift secundair onderwijs, volstaat 300 uren per jaar (100 u per trimester). Je moet je regelmatige aanwezigheid in de cursus bewijzen (max 10% niet-gerechtvaardigde afwezigheden)


- Geven recht op een krediet van maximaal 48 maanden: de zorg voor een gehandicapt of zwaar ziek kind


- Geven recht op een krediet van maximaal 36 maanden: palliatieve zorgen en zorg/bijstand voor een zwaar hulpbehoevend familielid (tot in de tweede graad)


 


 


Thematische verloven:


Deze  rechten staan los van het tijdskrediet met motief. Vaak zal eerst het thematische verlof worden opgenomen, om aansluitend in het tijdkrediet met motief te stappen.


- Ouderschapsverlof, verlof voor de verzorging van een zwaar ziek gezins- of familielid, verlof voor palliatieve zorgen.


 


 


Landingsbanen


- Vanaf 2015 is de leeftijd van recht op landingsbaan opgetrokken tot de leeftijd van 60jaar. Vanaf de leeftijd van 60 jaar kan je je loopbaan met 1/5e tot een halftijdse baan verminderen. Dit recht is onbeperkt in tijdsduur en kan dus lopen tot aan je pensioen. 


- Er zijn bepaalde, welomschreven omstandigheden waarbij je vanaf 55 jaar een landingsbaan kan aanvragen. Meer info vind je hier. 


 


 


Vlaamse aanmoedigingspremies


Als je tijdskrediet of thematisch verlof opneemt, heb je recht op een uitkering van de RVA. Wanneer je de loopbaan onderbreekt of minder gaat werken met het oog op het volgen van een opleiding of het verlenen van zorg, dan vult Vlaanderen de RVA-uitkering onder bepaalde voorwaarden aan met een Vlaamse aanmoedigingspremie.


Elke werknemer krijgt daartoe enerzijds een zorgkrediet, anderzijds een opleidingskrediet. Opgelet: dit zijn enkel financiële kredieten, als aanvulling op de federale uitkeringen. Het zijn dus geen bijkomende rechten op schorsing of vermindering van je loopbaaan.


Bron: Tijdkrediet en landingsbanen in de privésector, brochure ACV, 2012


 


De aanvraag moet ingediend worden bij de Vlaamse Overheid.


 


Voorwaarden:


o Je werkt in de privésector


o Je werkt in het Vlaamse Gewest


o Je werkt sinds 1 jaar bij de werkgever


o Je valt onder een ad-hoc akkoord, gesloten op het vlak van de sector of de economie  


Bron: ACV


 Interessante links: klik hier en hier.


  
Vooreerst moet je je zelf laten erkennen als persoon met een arbeidshandicap. Deze erkenning verloopt op dezelfde wijze als voor werkzoekenden en werknemers. 


Wanneer je erkend bent als persoon met een arbeidshandicap, kan je het recht op Bijzondere Tewerkstellings Ondersteunende Maatregelen aanvragen. Ook dit gebeurt op dezelfde wijze als de aanvraag als werkzoekende en werknemer. MAAR je moet wel voldoen aan specifieke voorwaarden


Ook de mogelijke BTOM’s zijn hetzelfde en de meeste toekenningen verlopen ook hetzelfde als zijnde voor een werkzoekende of werknemer. Enkel in kader van de Vlaamse Ondersteuningspremie: deze maatregel is voor zelfstandigen specifieker gemaakt. Zo ga je bij de aanvraag bijvoorbeeld bewijs van inkomsten moeten bijvoegen (indien je reeds zelfstandige in hoofdberoep was bij aanvraag: aanslagbiljet; indien je pas opstart: dan moet je aantonen dat je zaak leefbaar is. Dit laatste gebeurt via het invullen van een bepaald formulier)Voor meer informatie over de VOP voor zelfstandigen: klik hier en hier.


Voor meer informatie over de aanpassingen aan de werkvloer of gereedschap: klik hier.


 


 In principe kan je als zelfstandige (in hoofdberoep), net als een werknemer, na 1 dag arbeidsongeschiktheid, een aanvraag richten tot de adviserende geneesheer van je mutualiteit om progressief te kunnen werken. Als zelfstandige ben je echter wel verplicht een goedkeuring hiervoor te hebben van de adviserende geneesheer ALVORENS je start met je progressieve tewerkstelling. Vraag na bij je mutualiteit wat de formaliteiten zijn (kunnen verschillen van mutualiteit tot mutualiteit).


 De voorwaarden voor de opstart, de aanvraag van de cheques,… zijn dezelfde als deze voor een werknemer. Klik hier voor meer info


  
Bij het opstarten van een eigen zaak, komt heel wat bij kijken. Het beste dat je kan doen, is je vooraf goed informeren. Dit kan bij een ondernemingsloket.


 


 


ONDERNEMINGSLOKET:


"Een ondernemingsloket is een aanspreekpunt voor ondernemingen. Het voert een aantal taken uit waarvoor de ondernemer vroeger contact moest opnemen met verschillende instanties. Het gaat in sommige gevallen om verplichte administratieve verrichtingen. Een loket kan ook bijkomende diensten aanbieden. Om erkend te worden, moet het loket aan een aantal voorwaarden voldoen. De acht bestaande loketten tellen heel wat kantoren, verspreid over het gehele land."


Bron + meer info vind je hier. 


 


 
 UNIZO, de Unie van Zelfstandige Ondernemers, verenigt ongeveer 85000 ondernemers, zelfstandigen, KMO’s en vrije beroepen in Vlaanderen en Brussel uit alle sectoren. UNIZO behartigt de ondernemersbelangen bij de overheid, de media, bij de publieke opinie en bij de andere sociale partners. UNIZO geeft aan zijn leden advies, informatie en organiseert opleidingen en netwerking.  Ben je niet-werkende werkzoekende, werk je deeltijds (met inkomensgarantie) en woon je in het Vlaamse Gewest? Dan kan je terecht bij VDAB en GTB voor een intensieve begeleiding. Samen met Syntra en eventueel een Starterslabo, kan een begeleiding worden opgestart. Zo kan je bijvoorbeeld je noodzakelijke attest bedrijfsbeheer behalen, hulp krijgen bij het opstellen van je eigen businessplan, aan je ondernemerscompetenties werken,… 


 


Belangrijk: ook mensen met een vervangingsinkomen vanuit de mutualiteit, kunnen dergelijke begeleiding aanvragen. Daarnaast kan je deze begeleiding ook aanvragen indien je bedreigd wordt door een collectief ontslag of sluiting van je onderneming; of individueel ontslag owv economische redenen


 


Belangrijke voorwaarden zijn dat het gaat om een activiteit als zelfstandige in HOOFDBEROEP en dat je van plan bent je zaak op te starten binnen 1 tot 1,5 jaar. Zo moet je voldoende beroepskennis hebben (en in het bezit zijn van de nodige diploma’s etc). Daarnaast moet je voldoende Nederlands kennen.


 


Verschillende stappen in het begeleidingstraject:


1. Maak een afspraak met VDAB – dit kan via nummer 0800 30 700 (elke werkdag van 8 tot 19uur) of je kan langsgaan bij je plaatselijke werkwinkel van VDAB – contactgegevens vind je hier


Heb je een (vermoeden van een) arbeidsbeperking, dan kan je ook bij GTB op gesprek in kader van begeleiding voor zelfstandig, zelfsturend ondernemen. Contactgegevens vind je hier en hier


 


2. Tijdens een gesprek met een consulent of trajectbegeleider van VDAB of GTB krijg je praktische informatie over wat de begeleiding precies allemaal kan inhouden. Daarnaast gaat de consulent na of je in aanmerking komt voor de gratis begeleiding. Is dit het geval, dan maakt je consulent een afspraak voor je met een startersadviseur van Syntra die je verder gaat begeleiden.


 


3. Je wordt uitgenodigd bij de startersadviseur van Syntra. Deze gaat met jou een actieplan uitstippelen en je begeleiden tot aan de opstart van je zaak. Afhankelijk van je noden, kan de begeleiding het volgende inhouden:  het behalen van je attest bedrijfsbeheer;  het opstellen van een ondernemingsplan met het in orde maken van verschillende formaliteiten; uitzoeken of jouw idee wel financieel haalbaar is…


=> Na een uitleg in groep licht je jouw eigen plan toe tijdens een persoonlijk gesprek met een startersadviseur van Syntra. Je ondernemersidee wordt verder besproken en beoordeeld. Indien die positief is, kan je starten in een zogenaamde ‘oriënteringsfase’. Tijdens dit persoonlijk gesprek kan ook beslist worden om te starten met je zelfstandige activiteit in een ‘veilige’ omgeving. Dan word je doorverwezen naar het Starterslabo.


 


=> oriënteringsfase: deze fase duurt maximum 6 maanden. Tijdens deze  fase zorg je dat je beschikt over het attest bedrijfsbeheer en een goed uitgewerkt, haalbaar businessplan . Verder wordt er aandacht besteed aan je persoonlijk ontwikkelingsplan zodat je je ondernemerscompetenties kan bijschaven. Je krijgt een opleidingsbudget ter beschikking en, afhankelijk van je noden, kan je kiezen van de menukaart ‘Maak werk van je zaak’. Klik hier voor de link naar de menukaart


 


=> begeleidingsfase: in deze laatste fase (van opnieuw maximum 6 maanden) doe je de eigenlijke voorbereiding van de opstart van je zaak. Je krijgt veel nuttige tips mee. Ook hier kan je gebruik maken van je opleidingsbudget en de hieraan gekoppelde menukaart ‘Maak werk van je zaak’. Deze fase bereidt je voor op de aanvraag van je ondernemersnummer en dus de start van je eigen zaak.


  
Starterslabo


Via groepsmomenten en individuele begeleiding word je klaargestoomd om je bedrijf op te starten. Het grote verschil met de begeleiding via Syntra is dat het Starterslabo je de mogelijkheid geeft om je project uit te testen onder de vleugels van de activiteiten coöperatie, zonder risico. Dit betekent dat je je activiteit al kan opstarten via het ondernemingsnummer van de activiteitencoöperatie. Een volledig traject via het Starterslabo neemt maximaal 18 maanden in beslag.


 


Niet iedereen kan aanspraak maken op een dergelijke, specifieke begeleiding. Uitgesloten zijn activiteiten als zelfstandige die te maken hebben met bouwactiviteiten en handelshuur. Daarnaast worden enkel KLEINSCHALIGE activiteiten binnen dit project opgestart, die geen grote investeringen vragen tijdens de beginfase.


 


In grote lijnen ziet het traject er als volgt uit: een voorbereidingsfase van maximum 6 maanden waarbij men gaat kijken wat je allemaal nog nodig hebt om te kunnen starten als zelfstandige. Ook hier krijg je zelf een opleidingsbudget ter beschikking, waarmee je, afhankelijk van je noden, kan kiezen uit de menukaart ‘Maak werk van je zaak’.


 


Het tweede deel van het traject wordt de ‘facturatiefase’ genoemd en duurt maximum 12 maanden. Tijdens deze fase ga je je activiteit als zelfstandige effectief opstarten. Nodige ondersteuning wordt geboden via individuele coaching en occasionele workshops.


  


Woon je in Brussel? Dan kan je beroep doen op het Brusselse starterslabo JobYourself. Klik hier voor de link. 


 


BELANGRIJK! Bij elke opstart van een activiteit als zelfstandige moet je voor ogen houden dat je moet beschikken over gelden om je project (zelf) te kunnen financieren.


   
 


  
Financiële tegemoetkomingen


 


Algemene financiële maatregelen


Enerzijds zijn er heel wat financiële tegemoetkomingen voor tal van verschillende ‘doelgroepen’ van werknemers. Sommige maatregelen komen tussen op basis van leeftijd, statuut,…


Natuurlijk kan je voor informatie terecht bij jouw sociaal secretariaat. Maar ook via deze link (Agentschap ondernemen) en deze link (VDAB)  en deze link (aandeslag) vind je meer informatie over de verschillende maatregelen.


 


 


Bijzondere TewerkstellingsOndersteunende Maatregelen (BTOM’s)


Sommige werknemers met een beperking op de werkvloer zijn erkend als ‘persoon met een arbeidshandicap’ en openen één of meerdere recht(en) op bijzondere tewerkstellingsondersteunende maatregelen. Als werkgever kan je dit nergens opvragen; enkel jouw werknemer kan jou – via een attestering van de dienst Arbeidsbeperking van de VDAB – aantonen dat hij rechten opent. 


 


Indien jouw werknemer geen recht geeft op een bijzondere tewerkstellingsondersteunende maatregel, maar jij of jullie beiden toch overtuigd zijn van de nood, moet jouw werknemer de nodige stappen ondernemen voor de goedkeuring van zijn arbeidshandicap enerzijds en de aanvraag tot toekenning van de maatregel anderzijds. Meer informatie zie: link BTOM’s


   


- Bijzondere TewerkstellingsOndersteunende Maatregelen:


 Vlaamse Ondersteuningspremie (VOP)


Voor personen met een beperking die zich uit op de werkvloer, zijn ‘fysieke’ aanpassingen vaak niet voldoende. Zo kan het zijn dat je werknemer een bepaalde functie slechts gedeeltelijk nog kan uitvoeren en dat er andere deeltaken uitbesteed of opgevangen moeten worden door zijn/haar collega’s. Of hij/zij moet regelmatig op consultatie in het ziekenhuis, waardoor je werknemer  telkens overdag voor een aantal uren afwezig kan zijn,…  Voor deze (en natuurlijk ook andere en altijd op maat afgesproken) aanpassingen  kan je als werkgever een tegemoetkoming krijgen omdat je financieel verlies lijdt. We spreken hier over de Vlaamse Ondersteuningspremie. Meer informatie over deze premie vind je hier.


 


Wanneer jouw werknemer rechten ‘opent’ voor de toekenning van de Vlaamse Ondersteuningspremie, dan kan je als werkgever eenvoudig deze financiële tussenkomst aanvragen via het departement Welzijn en Sociale Economie (WSE) of via deze link


 


Aanpassingen arbeidsgereedschap en –kledij


Deze aanpassingen zijn specifiek voor de werknemer en zijn kleinere zaken die hij (regelmatig) nodig heeft om het werk goed uit te voeren. Bijkomende voorwaarden hierbij zijn dat je als werkgever deze attributen niet zelf ter beschikking stelt, dat  er geen andere tegemoetkoming voor is en dat de kosten niet extreem hoog zijn (in verhouding met de noodzaak van het gebruik). Meer informatie vind je hier.


Het is jouw werknemer die deze aanvragen in orde moet brengen.


 


Terwijl de arbeidspostaanpassingen eigendom blijven van de werkgever, is het arbeidsgereedschap (en -kledij) dat niet. Wanneer de werknemer dus stopt met werken bij jou, mag hij deze dus meenemen naar de volgende werkgever/naar huis. Ze zijn dus eigendom van je werknemer. 


 


Aanpassingen arbeidspost


Wanneer je als  werkgever de werkomgeving wil aanpassen  aan de specifieke noden van je werknemer, dan zijn dit de zogenaamde ‘arbeidspostaanpassingen’. Voor algemene aanpassingen sta je zelf financieel in. Voor specifieke aanpassingen in kader van zijn/haar beperking, kan je een aanvraag voor tussenkomst indienen bij de dienst arbeidshandicapspecialisatie of dienst arbeidsbeperking (DABP) van de VDAB. Afhankelijk van de aanvraag, worden de onkosten (niet,) gedeeltelijk of volledig terugbetaald – natuurlijk is dit steeds gebonden aan een aantal voorwaarden. Wil je hierover meer informatie, klik dan hier. 


 


Als werkgever ligt de verantwoordelijkheid bij jou voor de aanvraag van de nodige aanpassingen van de arbeidspost. Eerst is het aan te raden om in een gesprek met uw werknemer precies vast te stellen welke exacte noden er zijn. Daarna moet je een bestek of factuur laten opmaken van deze aanpassingen. Dit bestek/factuur stuur je, samen met een aanvraag voor tussenkomst bij arbeidspostaanpassingen, naar de dienst Arbeidsbeperking  van VDAB. Iemand van deze dienst komt langs op de werkplaats en tijdens dit bezoek wordt beslist of er al dan niet een tussenkomst zal zijn door de VDAB. 


 


Aanvraag arbeidspostaanpassingen kan je als werkgever perfect online, via deze link


De aanpassingen aan de werkplaats zijn eigendom van jou en de werknemer mag deze dus niet meenemen bij vertrek.


 


Andere Bijzondere TewerkstellingsOndersteunende Maatregelen


Naast de Vlaamse Ondersteuningspremie, de tussenkomst bij arbeidspostaanpassingen en aanpassingen van arbeidsgereedschap en –kledij, zijn er nog andere Bijzondere Tewerkstellings Ondersteunende Maatregelen, namelijk: Bijstand van een doventolk, Tegemoetkoming in verplaatsingsonkosten (indien je begeleider of aangepast vervoer nodig hebt om naar het werk te bereiken) en recht op tewerkstelling in sociale diensteconomie.  


Diensten die u kunnen helpen bij vragen over de aanvraag en toekenning van één of meerdere BTOM’s: VDAB, DABP, GOB en GTB


  


Begeleiding op de werkvloer


 


Anderzijds zijn er mogelijkheden tot begeleiding op de werkvloer: via VDAB of via een Gespecialiseerde dienst voor Opleiding, Bemiddeling en Begeleiding op de werkvloer (GOB):. Meer info vind je ook hier. 


 


Begeleiding van nieuwe werknemers:


VDAB voorziet begeleiding onder vorm van stages: oriënterende (kortdurende) stages (beroepsinlevings stages (BIO’s)); stages in kader van opleiding op de werkvloer (instapstages, Individuele BeroepsOpleidingen (IBO’s),… en daarnaast nog specifieke stages, gericht naar specifieke doelgroepen van mensen (bijvoorbeeld instapstages voor laaggeschoolde jongeren). Afhankelijk van het soort stage, is deze (deels) betalend door de werkgever en ontvangt de werknemer/stagiair (deels) een inkomen.


 


Een Gespecialiseerde dienst voor Opleiding, Bemiddeling en Begeleiding (GOB)  heeft een gelijkaardig aanbod, maar is gespecialiseerd in het begeleiden van mensen met een arbeidsbeperking. Zij kunnen samenwerken met VDAB, maar bieden (naast opleiding, begeleiding en bemiddeling) ook specifieke stages op de werkvloer aan. Dit gaat dan over de zgn. GIBO (gespecialiseerde individuele beroepsopleiding), langdurigere stages op de werkvloer: deze kunnen oriënterend zijn of vacaturegericht. In hoofdzaak begeleid GOB werkzoekenden, maar je kan ze ook inschakelen bij tewerkstelling. Meer informatie vind je hier. 


 


Begeleiding van werknemers die reeds in dienst zijn: 


Ook voor de begeleiding van bestaande werknemers, kan u beroep doen op een jobcoach van een GOB. De voorwaarde is wel dat deze werknemer een arbeidsbeperking heeft en dat deze is ‘vastgesteld’. Meer info : Waarom en hoe je laten erkennen als persoon met een arbeidshandicap?


Daarnaast kan je je werknemer voorstellen contact op te nemen met een gespecialiseerde loopbaanbegeleidingsdienst. Let wel: een loopbaanbegeleiding start enkel op vraag van een werknemer en deze vraag moet vrijwillig zijn! Zo kan een gespecialiseerde dienst jouw werknemer bijstaan bij het in orde brengen van een BTOM, bij het verwoorden van zijn beperkingen op de werkvloer, bij het zoeken naar oplossingen op de werkvloer.


 


Meer info over hulp en begeleiding op de werkvloer vind je hier en hier.


 


  


Dossiers 'Allen actief... ook met reuma'


In het expertrapport ‘Allen actief … ook met reuma deel 1’ van het FWRO rond de bevordering van de arbeidsparticipatie en reïntegratie van personen met chronische reumatische aandoeningen in België, vindt u intussen alvast informatie over vrijwilligerswerk en inkomensvervangende tegemoetkomingen.


Deel 2 gaat dieper in op de financiële, sociale en fiscale tegemoetkomingen.


 


Raadpleeg hier ‘Allen actief … ook met reuma, deel 1’


Raadpleeg hier 'Allen actief... ook met reuma, deel 2'


 


Volg de blog 'Reumainmij' over de zoektocht naar een geschikte job!


Deze blog gaat dieper in op verschillende thema's die te maken hebben met werk. 


Loopbaanbegeleiding, aanpassingen aan de werkvloer, ziekteverlet, contacten met de werkgever, VDAB, RVA, ..... deze komen allemaal aan bod.


 


Naar top